Mesye Premye Minis,

Mouvman pou Transfòmasyon ak Valorizasyon Ayiti (MTVAyiti) prezante w konpliman li epi li pwofite pataje entansyon li avèk ou pou siyen 12 septanm 2021 an dokiman akò « Pou yon Gouvènans apeze epi efikas peryòd enterimè a ».

Jan sa te deja di nan chita pale nou yo, MTVAyiti rete atache ak efò w yo pou jwenn yon akò politik lajman laj. Li te deside pou fè yon ti tann avan li siyen yon fason pou l te ka enfliyanse epi fasilite yon pi bon konsètasyon nan mitan tout gwoup sosyete sivil la. Nou pa dwe bliye yo menm tou, yo te travay sou yon pwopozisyon soti kriz.

Nan kontèks nou ye a, nou dwe kontinye ankouraje elajisman akò sa bokòte CRSHC/CCRSHC ak inisyativ ‘’ Mache pou Lavi ‘’, konsa tou bòkote lòt pèsonalite ak sektè enpòtan nan lavi nasyonal la.

Se sèl yon akò enklizif, san fòskote ki kapab pote lapè, pwosperite ak sekirite nan peyi a pou pèmèt sila  ki pi vilnerab yo jwenn asistans.

Pa gen okenn gwoup moun, ni pèsonalite ki ta dwe kenbe peyi a an otaj.

Sèl enstriman ki kapab lanse fondasyon Leta a toutbonvre se yon akò politik laj. MTVAyiti swete pou pèp ayisyen an yon Leta solidè epi reskonsab.

Konsa, MTVAyiti  renouvle sipò li ak pwosesis gouvènans transparan e efikas ki kapab pèmèt rezilta akò a fikse yo vin yon reyalite.

Nou mande w resevwa, Mesye Premye Minis, salitasyon patriyotik nou.

Doktè Emile Hérald CHARLES
VisPrezidan Egzekitif
ki anchaje sou kesyon devlopman politik

Doktè Carl François
VisPrezidan Egzekitif
ki anchaje refleksyon estratejik ak pwodiksyon

Schultz Simpssie Cazir
Sekretè Jeneral

Richard Sénécal
VisPrezidan Egzekitif
ki anchaje kominikasyon