MTVAyiti pran pozisyon anfavè yon akò ant Ayisyen pou tout Ayisyen

MTVAyiti retire chapo li byen ba devan tout aktè politik yo ak tout sosyete sivil la ki manbre yo pou chèche yon antant nasyonal sou kriz sèt tèt sa k ap sakaje peyi a. Depi kèk lane, kriz sila anpeche enstitisyon piblik ak enstitisyon prive yo fonksyone nòmalman, e sa gen anpil move konsekans sou popilasyon an. Se yon obligasyon jounen jodi a pou nou jwenn pami tout pwopozisyon yo yon antant lajman laj ki pa kite okenn moun dèyè e ki benefisye konfyans tout popilasyon an.

Nou pa ka pèmèt tèt nou tonbe nan menm erè yo aprè plis pase 2 lane n ap bouske yon solisyon ak kriz sa ki deja dire twòp. Avèk tout esperyans sila yo, MTVAyiti kwè se sèlman bonjan demach tèt ansanm ki pi efikas pou mennen nou nan yon akò istorik.

MTVAyiti raple li rete ouvè pou dyalòg ak konsètasyon akoz santiman patriyotik li. Konsa, li ankouraje tout aktè politik ak sila sosyete sivil la pou yo kontinye travay nan sans reyisit peryòd tranzisyon sa yon fason pou majorite popilasyon an ak tout sila ki ap grandi yo ka wè van demen miyò a soufle toutbonvre.

Schultz Simpssie CAZIR
Sekretè Jeneral